Google site, ilość zaindeksowanych stron w google

Nowa strona programu GoogleSite

Prosty program do sprawdzania google site , czyli ilości zaindeksowanych stron w google.

Funkcje programu:

 • Zapisywanie w bazie danych adresów WWW/domen
 • aplikacja wielowątkowa
 • monitorowanie site w google poprawiony algorytm
 • rysowanie wykresów site na osi czasu
 • zaznaczanie kolorem ujemnych zmian site
 • porównanie site aktualnego i poprzedniego
 • wyświetlanie różnicy site obecnego i poprzedniego
 • możliwość pracy w terminarzu zadań (uruchom z dowolnym parametrem program wtedy uruchomi sie zminimalizowany i automatycznie zacznie pobierać dane)

Plany na przyszłość:

 • dodać możliwość korzystania statycznego z serwerów proxy
 • dodać możliwość korzystania rotacyjnego z serwerów proxy
 • dodać symulacje zachowania człowieka (różne odstępy czasowe pomiędzy zapytaniami)
 • kasowanie cookies
 • dodać współprace z TOR
 • zoptymalizować wykres
 • dodać raporty
 • dodać możliwość porównania adresów WWW
 • dodać wykres z kilkoma domenami na raz (na jednym wykresie albo kilku wykresach sklejonych pod sobą)

Do ściągnięcia TUTAJ-ZIP (3mb) 

Nowa strona programu GoogleSite