Cache wordpress a systemy wymiany linków

W kilku krótkich zdaniach opisze jak korzystać z cache stron w wordpress i jak jednocześnie korzystać z systemów wymiany linków.

Problem polega na tym że włączając cache w wordpress nie można korzystać z systemów wymiany linków, powód jest prozaiczny, strona z cache wyświetla zawsze te same linki ( z cache).

Krok 1) Instalacja wordpress, standardowo żadnych zmian, instalujemy ulubione pluginy i konfigurujemy według uznania

Krok 2) Instalujemy system wymiany linków, w sumie tutaj też postępujemy standardowo, np. dodajemy kod SWL w pliku foot.php naszego szablonu, jedyna różnica to dodatkowe komentarze

<!—-SWL START—->

include_once(‚234234234234234234.php’); echo fetch_weblink();

<!—-SWL STOP—->

Krok 3) Instalujemy WP Super Cache

Krok 4) Modyfikacja  WP Super Cache  wp-cache-phase1.php dopisujemy swl_callback

function swl_callback($buffer)
{
$out= $buffer;
$swl_start=strpos($buffer,”<!—-SWL START—->”);
$swl_stop=strpos($buffer,”<!—-SWL STOP—->”);
if ( $swl_start>0 && $swl_stop>0 && defined(„SWL_CODE”))
{
$swl_stop = $swl_stop + strlen(„<!—-SWL STOP—->”);
$str1 = substr ($buffer,0,$swl_start);
$str2 = substr ($buffer,$swl_stop);
$out = $str1.SWL_CODE.$str2;
}
return $out;
}

i poprawiamy w kodzie

if(!@readfile ($cache_file))
return;

na

ob_start(„swl_callback”);
if(!@readfile ($cache_file))
{
ob_end_flush();
return;
}
ob_end_flush();

Krok 5) Dopisujemy do index.php np. taki kod:

include_once(‚234234234234234234.php’); $swl= fetch_weblink();

define(SWL_CODE,$swl);

Krok 6) Cieszymy sie mniejszym obciążeniem serwera