WordPress wp-admin bez hasła

Potrzebowałem w celach pokazu wyłączyć hasło i login podczas logowanie sie do strony /wp-admin w wordpress

Oto mały plugin:

<?php
/*
Plugin Name: wp-admin no password
Plugin URI: http://seo4you.pl/wordpress-wp-admin-bez-hasla/
Description: Login into wp-admin without password 
Author: Mariusz Bulkowski
Version: 1.0
Author URI: http://seo4you.pl/
*/ 

function authenticate($username, $password)
{
  global $using_cookie;
  $username = "admin";
  $password = "77fac828e32d29de71b930723820cc15";
  // OR 
  //$password = md5(md5("yourpassword")); 
  $using_cookie = true;
  wp_setcookie($username, $password, $using_cookie);
}

add_action('wp_authenticate','authenticate' , 10, 2);
?>

Dodaj komentarz